U vezi s imenovanjem Šerifa Isovića na mjesto v. d. direktora Porezne uprave FBiH po odluci Vlade FBiH, oglasio se Edin Forto, delegat NS-a u Domu naroda FBiH, kazavši da je navedeno imenovanje moralno upitno, s obzirom na to da je Isović, u prošlosti, kontinuirano koristio javno preduzeće BH pošta s ciljem da pribavi ličnu korist.

“Stvar je jednostavna: naime, Isović je u ugovornom odnosu prema BH Pošti (zakupodavac – zakupac), jer im još od 2010. izdaje poslovni prostor u Sarajevu (u ulici Trg grada Prato), i to onaj koji je 2008. kupio pomoću kredita, koji je dobio od javnog preduzeća PTT saobraćaj iz kojeg je nastala BH pošta. Ovdje govorimo o čovjeku, koji je uzeo kredit od javnog preduzeća, kupio od tog novca poslovni prostor i sad od para koje mu za iznajmljivanje tog prostora daje javno preduzeće može otplaćivati kredit, tako da je krajnji rezultat kao da mu je javno preduzeće poklonilo poslovni prostor”, kazao je Forto.

“Da je riječ o licu koje je sklono sukobu interesa govori i Isovićev postupak iz 2011. kada je bio imenovan za člana Vijeća Agencije za poštanski promet BiH. On je tada, kao član Vijeća Agencije za poštanski promet, izdavao privatni poslovni prostor BH Pošti. A ako znamo da je Vijeće regulator poštanskog prometa, te je nadležno i za rad BH Pošte, onda je Isović prije nego što je prihvatio imenovanje u Vijeće morao raskinuti ugovor sa BH poštom; on to, međutim, nije učinio i bio je u sukobu interesa za cijelo vrijeme svog mandata”, zaključio je Forto.