Zastupnik Naše stranke Edin Forto uputio je inicijativu prema Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da se napravi privremeno rješenje za problem nestanka lijekova (citostatika) prijeko potrebnih pacijentima oboljelim od karcinoma.

„Kao delegat u Domu naroda, već sam tražio reakciju Federalne Vlade i Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja. Ljudski životi su ugroženi, a niko ne odgovara, federalni ministar šuti, rukovodstvo federalnog ZZO-a šuti. Oni moraju snositi odgovornost za ignorisanje javnosti, zastupnika i samih pacijenata-osiguranika, koje su ostavili na cjedilu. Bit će vremena da se time pozabavimo, sada je priroritet da riješimo problem. Zato sam pokrenuo inicijativu na kantonalnom nivou“, kaže Forto.

Forto kaže da je s obzirom na takvo stanje, pokrenuo inicijativu prema Ministarstvu zdravstva da se nađe makar privremeno rješenje, tako što bi kantonalni ZZO sa stavke ‘sredstva za pomoć osiguranicima, koja iznosi 500.000 KM stavio na raspolaganje za ovu svrhu“.

„Po hitnoj proceduri, uz priloženi predračun iz apoteke i kopiju medicinske dokumentacije ZZO KS može uplatiti apotekama za lijekove, za koje one nemaju novca da odmah sami plate i poslije traže refundiranje“, kaže Forto.

Zasupnik Naše stranke pojašnjava da ZZO KS za navedeni iznos može smanjiti uplate, koje upućuje prema Fondu solidarnosti federalnog ZZO-a. Forto je pozvao i druge kantone da pokrenu slične inicijative ako federalne institucije i dalje budu ignorisale problem.

„Na ovaj način bismo makar pomogli osiguranicima u KS. Želimo da vjerujemo da će premijer KS, Vlada KS, te resorna ministrica i direktor ZZO-a imati razumijevanja za situaciju u kojoj se nalaze osiguranici i naći načina da prevaziđu poteškoće u cilju spašavanja života, među kojima nažalost ima i djece“, zaključuje Forto.