Uredbu Vlade Federacije, kojom je ministrima i njihovim savjetnicima povećana naknada za odvojeni život sa 1 KM na 250 KM, delegat Naše stranke u Domu naroda Federacije Edin Forto smatra nedopustivom u situaciji u kojoj Vlada, pozivajući se na reformske mjere, steže kaiš budžetskim korisnicima.

“Kada provodite mjere štednje, da biste imali povjerenje građana, morate početi od sebe; prvo vlast mora sebi smanjiti plate i razne druge dodatke i privilegije, poput ovih naknada za odvojeni život, paušala i bijelog hljeba. Tako je u svim zemljama, gdje se politika shvata kao sredstvo za ostvarenje opće koristi, dok samo u BiH, izgleda, vlasti mjere štednje shvataju kao smanjenje izdvajanja za ostale građane, a povećanje naknada sebi, što je paradoks “, kazao je Forto.

“U prošlom mandatu, prije nego što je ova naknada smanjena na 1 KM, svjedočili smo tome da je ministar Damir Mašić (SDP), kao predsjedavajući komisije koja je utvrđivala dodjelu ovih naknada, odlučio da, osim ostalih, ovu naknadu dodijeli i sebi samom, i ministru Salmiru Kaplanu (SDA) povodom čijeg slučaja smo svjedočili značajnom broju negativnih stavova građana prema ovoj privilegiji federalnih ministara. Kada se to stišalo, SDA-SBB-HDZ Vlada se odlučila na ovaj nemoralni potez”, dodao je.

“Ministri i njihovi savjetnici imaju velike plate i apsolutno ne postoji potreba da im se na nekoliko hiljada dodaje i još nekoliko stotina, odnosno iznos koji je jednak mjesečnom budžetu nekog penzionera ili radnika. Ponovnim uvođenjem te naknade, ova vladajuća koalicija SDA-HDZ-SBB pokazuje da je na svaki korak naprijed, spremna napraviti dva koraka nazad”, zaključio je Forto.