Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, zastupnici su prihvatili uvrštavanje inicijative zastupnika Naše stranke Edina Forte o ukidanju paušala profesionalnim zastupnicima na dnevni red iduće sjednice SKS.

„Mi u NS-u smatramo spornim član 8. Zakona o platama i naknadama KS, koji predviđa mogućnost da profesionalni zastupnici (dakle, oni koji pored zastupničkog nemaju drugi radni odnos) – osim plate, dobivaju i dodatnu naknadu u vidu paušala, iako je paušal zamišljen kao naknada za neprofesionalne zastupnike koji ne primaju platu od Kantona“, kazao je Forto.

„Postojali su određeni otpori prema ovoj inicijativi, ali Skupština je, na kraju, odlučila da ona bude uvrštena u dnevni red za iduću sjednicu. To je značajan korak naprijed, ali treba vidjeti šta će se desiti na idućoj sjednici, pa ćemo moći reći da li ova Skupština pokazuje znake savjesnosti, svjesnosti i odgovornosti prema građanima. Lično se nadam da će upravo tako i biti“, zaključio je Forto.