Zastupnik Naše stranke Edin Forto uputio je 14 amandmana na Prijedlog zakona o upravljanju zajedničkim dijelova zgrada.

„Ovaj zakon dolazi na dnevni red sa zakašnjenjem od tri godine. Još 2013. je donesen Zakon o stvarnim pravima FBiH, s kojim je kantonalni zakon morao biti usklađen. Konačno imamo prijedlog, koji je u dobroj mjeri usklađen sa Zakonom o stvarnim pravima, ali ne u potpunosti, što neki od naših amandmana i rješavaju“, kazao je Forto.

Jednim od amandmana Naša stranka traži da upravnik/upravitelj može biti i etažni vlasnik kao fizičko lice.

„Ova opcija je zanemarena Vladinim prijedlogom, koji predviđa samo firme i obrte kao moguće upravnike. Zakon o stvarnim pravima omogućuje da suvlasnici mogu između sebe dogovoriti i povjeriti poslove upravljanja jednog od suvlasnika kao fizičkom licu, što i mi tražimo“, kaže Forto.

Zastupnik NS zatražio je i unošenje jasnog definisanja odgovornosti upravnika za opasnosti od urušavanja fasada, te padanja ledenica i snijega s krovova.

„Jasno se definiše na koji način upravnik mora obavijestiti etažne suvlasnike o nužnim radovima, kako bi se spriječila opasnost po prolaznike. Nakon što upravnik obavijesti etažne suvlasnike, onda odgovornost prelazi na njih“, dodao je.

Forto je zatražio i propisivanje opštinama obaveznog budžetiranja za otklanjanje nužnih radova na zgradama i to minimalno 10% prihoda koje je opština ostvarila kao prihod od poreza na prodaju nekretnina, dok je u sadašnjem zakonu dato opštinama na volju da bužetiraju ovu stavku „u skladu s mogućnostima“.

„Također, prijedlog Vlade ostavlja fleksibilnost Kantonu da ratnu štetu sanira ‘u skladu s mogućnostima’, dok mi amandmanom obavezujemo KS da napravi plan konačnog otklanjanja ratne štete, smatrajući da je dvije decenije nakon rata vrijeme da konačno riješimo pitanje ratne štete“, pojasnio je.

Forto je uputio i amandman da Ministarstvo podigne svijest u javnosti o obavezama i pravima koje građani imaju u provedbi ovog zakona, jer je, kako kaže, neupućenost u tom smislu predstavljala otežavajuću okolnost.