Forum mladih Naše stranke danas je protestom sa maskama na galeriji sale Skupštine Kantona Sarajevo upozorio zastupnike/ice, ali i premijera Konakovića, na činjenicu da niko još nije preduzeo odgovornost za rješavanje pitanja zagađenja, te da problem neće biti riješen boljim vremenskim uslovima.

„Želimo upozoriti premijera i Vladu Kantona Sarajevo da zagađenje u našem gradu nije prestalo sa sunčanim vremenom, te da njegova odgovornost za preduzimanje konkretnih mjera neće otići sa maglom. Naša zastupnica Sabina Ćudić je predložila šta trebamo uraditi, te očekujemo jedan sistemski i precizan pristup rješavanju zagađenja. Ne smijemo dozvoliti da Sarajevo stekne imidž zagađenog grada, posebno u vremenu kada turizam postaje jedan od ključnih elemenata razvoja u našoj zajednici“, kazao je Redžo Lemezan iz Foruma mladih Naše stranke.

„Forum mladih Naše stranke upozorava javnost da i dalje nemamo adekvatne resurse za zaštitu okoliša, ali ono što je još ozbiljnije je činjenica da nemamo svijesti o problemu. Ne uključujemo stručnjake koji mogu ponuditi rješenja, ignorišu se prijedlozi građana. Mladi su se danas ovdje okupili kako bi ukazali na problem koji nije nestao, a ponašamo se kao da je to vijest koja je trajala tri dana“, zaključio je Lemezan.