Proteklih dana održana je akcija „Vaša prilika“, koju je organizovao Forum mladih Naše stranke.

„Ideja je nastala kao reakcija na statistike da sve više mladih napušta BiH. Većina općina ima strategije za mlade, ali ih ne sprovode kroz konkretne projekte. Recimo, Općina Tešanj godinama uspješno realizuje ovaj projekat, a Općina Centar je nedavno počela sa realizacijom projekta finansiranja/sufinansiranja pokretanja biznisa za mlade“, kazala je Lamija Tiro, predsjednica Foruma mladih NS-a.

FORUM MLADIH

Ona je dodala kako se na konkurs Općine Centar prijavilo 1.700 mladih ljudi što dokazuje da je ovaj projekat prepoznat među mladima i potreban. „Ovo je projekat koji omogućava mladim ljudima da realizuju svoje ideje, tako što će im osigurati početni kapital“, pojasnila je predsjednica Foruma mladih.

„Inicijativom koju će vijećnici Naše stranke predložiti u vijećima u četiri općine (Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad i Ilidža) želimo da se već u narednim rebalansima budžeta usvoje sredstva u iznosu za implementaciju ovog projekta. Naša inicijativa predviđa da u svrhu zapošljavanja mladih svaka od navedenih općina izdvoji po 100.000 KM, a očekujemo da će i Općina Centar, koja trenutno daje u tu svrhu 50.000, udupla taj iznos“, kazala je Tiro.

Akcija „Vaša prilika“ imala je za cilj da informiše građane o navedenom projektu i traži njihovu podršku. „Sa skoro 1.000 potpisa, koje smo prikupili, građani su pokazali da smatraju našu inicijativu korisnom i potrebnom, i poručili općinskim vijećima da podrže projekat zapošljavanja mladih“, zaključila je predsjednica Foruma mladih.