Vijećnik Naše stranke na Ilidži i član Foruma mladih Naše stranke Redžo Lemezan predložio je donošenje Odluke o „Inicijativi za otvoreni sport“.

Inicijativa je nastala u saradnji sa Farisom Šehovićem, članom Foruma mladih Naše stranke.

Vijećnik Lemezan kaže da predložena odluka ne predviđa dodatno finansiranje sportskih kolektiva, već direktno finansiranje ustanova (škola i sportskih centara) kroz plaćanje termina za sportske treninge, čime je korist mnogostruka.

„Inicijativu predlažem kao konkretnu mjeru politike podrške mladim u Općine Ilidža, te pravednu mjeru kojom će se trajno osigurati potporu djeci i mladim iz socijalno ugroženih skupina i mladih sa invaliditetom. Pozivam načelnika da inicijativu prihvati, te da za istu osiguramo sredstva u Budžetu Općine Ilidža za 2017. godinu“, kazao je Lemezan.