Danas obilježavamo 27 godina od pogibije Gorana Čengića na Grbavici. Želimo da se prisjetimo Gorana i njegovog čina humanosti kojeg je iskazao pokušavajući spasiti svog komšiju Husniju iz ruku sigurne smrti. Takav čin humanosti, ljubav i poštovanje prema drugom, bez obzira na njegov identitet je nešto što treba biti vodilja našeg društva i moralni čin na kojem ga trebamo nastaviti graditi. Zato će Forum mladih Naše stranke nastaviti borbu da se Goranovo ime i njegov čin spominju i da postanu simbol morala i ljudskih vrijednosti za buduće generacije. Goran zaslužuje da bude dio Sarajeva, a Sarajevo treba Gorana.

Podsjećamo, Naša stranka se dugo zalagala da se sportska dvorana na Grbavici imenuje po Goranu. Unatoč tome što naš prijedlog nije naišao na odobravanje vlasti, nastavit ćemo se boriti za memorijalizaciju Goranovog lika i djela, ali ne po svaku cijenu, samo onako kako ta ljudska veličina i zaslužuje.