Forum mladih Naše stranke smatra nedopustivim da se Haris Zahiragić promoviše u svojstvu predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu baveći se nizom različitih tema, koje objedinjuje činjenica one ne spadaju u krug njegovih nadležnosti i ovlasti.

„Predsjednik SPUS-a je zadužen da predstavlja interese studenata UNSA, te se shodno njegovoj funkciji svaki njegov javni čin i nastup tumače kao odraz stavova studenata UNSA. Haris Zahiragić to zna, ali se uporno poistovjećuje tu funkciju sa govornicom za iznošenje ličnih stavova, koji nisu i ne smiju biti reprezentativni za UNSA. Predsjednik SPUS-a bi se trebao baviti mnogobrojnim problemima studentske populacije, a ne stvarima za koje nije ni nadležan ni stručan, poput normiranja rodnih identiteta ili komentarisanja presuda Haškog tribunala u amaterskom video uratku“, poručili su iz Foruma mladih.

„Posebno je degutantno kako se presjednik SPUS-a obrušava na svakog ko konstatuje očiglednost, a to je da on, predsjednik SPUS-a, nema ni dovoljno (režiserskog, pravnog, spisateljskog) znanja, ni dovoljno političke pameti, da se bavi svime ovime čime se bavi, nastupajući kao neupitni političko-pravni autoritet. Zbog toga što je sve studente, koji su se distancirali od nedostataka video uratka, tj. od promocije kiča, slabe režije i pseudo-patriotizma, potpuno neutemeljeno poistovijetio sa simpatizerima Vojislava Šešelja, smatramo da on više nema legitimitet da predstavlja studente“, dodali su.

Kazali su i da će tražiti preko zastupnika NS-a u Skupštini Kantona Sarajevo da se objavi izvještaj o finansiranju rada SPUS-a.

„Kad je tokom  marta Bosnu i Hercegovinu posjetila švedska ministrica Aida Hadžialić, predsjednik SPUS-a Zahiragić bio je među najagilnijim u nastojanju da se fotografiše sa njom. Ona, kao političarka i ministrica, u jednoj državi sa evropskim uređenjem, ne samo da ne dijeli Zahiragićeve stavove o ograničenju slobode seksualne orijentacije, već u skladu sa evropskim političkim standardima zagovara i takvu vrstu sloboda“, pojasnili su iz Foruma mladih NS-a.

„Ako je kojim slučajem, predsjednik SPUS-a Zahiragić razgovarao sa švedskom ministricom na tu temu, onda je kao predstavnik studenata morao poslati retrogradnu sliku o stavovima studenata UNSA. Mi želimo ovom prilikom poručiti da Zahiragić nije primjer evropske budućnosti BiH, te da većina studenata UNSA  želi slijediti evropsku viziju poput one koju nam je predstavila Aida Hadžialić“, zaključili su.