Albin Petrovac 1U subotu održana je sjednica Glavnog odbora Naše stranke, na kojoj je usvojeno niz važnih odluka, među kojima i zaključci o zakonskim prijedlozima o dohotku i štrajku. Zaključke Glavnog odbora predstavio je generalni sekretar NS Albin Zuhrić.

„Glavni odbor NS je pozdravio Vladin prijedlog uvođenja progresivne stope poreza, što godinama Naša stranka zagovara, po principu da oni koji zarađuju više treba da plaćaju više poreze. Istovremeno, novi zakon o porezu na dohodak ima i značajnih manjkavosti, te ćemo uputiti amandmane, kojima ćemo usloviti našu eventualnu podršku ovom zakonskom prijedlogu“, kazao je Zuhrić.

Zuhrić je dodao da će „jedan od prijedloga Naše stranke biti uvođenje još jedne stope za one koji zarađuju više, jer je nelogično da istu stopu poreza plaćaju svi koji zarađuju više od 1.500KM. Nije opravdano da i neko sa platom od 1.501KM i neko sa platom od 5.000KM plaćaju isto“.

„Još jedan prijedlog će biti da se vrate nazad odbici za izdržavane članove porodice, koji postoje i u drugim zemljama u okruženju i Evropi. Naime, dvije osobe koje zarađuju isto, bi sada plaćali isti porez, bez obzira što jedna može imati četvoro djece, a druga osoba nijedno. To je nedopustivo. Kako zbog socijalne osjetljivosti, tako i bijele kuge sa kojom se BiH bori, veoma je važan odnos države prema porodicama sa djecom“, kazao je generalni sekretar Naše stranke.

Glavni odbor je usvojio i stav po pitanju zakona o štrajku, po kojem Naša stranka neće podržati ovakav prijedlog koji ide na štetu zaposlenih, i otežava mogućnost održavanja štrajka.

„Liberalnije zakone o štrajku zaposlenih ima većina evropskih zemalja, u smislu lakšeg organizovanja štrajka, i nedopustivo je da BiH radnike ograničava na ovaj način“, kazao je Zuhrić.