Vijećnica Naše stranke Aldijana Smailhodžić pokrenula je inicijativu prema Općinskom vijeću Goražde kojom traži da se označe posebna parking mjesta za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.

„Važno je da pred javnim institucijama postoje obilježena parking mjesta. Jedina dva mjesta su označena ispred Kantonalne bolnice i Doma zdravlja. Također, pokrenut ćemo inicijativu da Općinsko vijeće Goražde usvoji zaključak kojim se traži od službenika Ministarstva unutrašnjih poslova BPK da adekvatno primjenjuju zaštitu osoba sa invaliditetom i njihovog prava parkinga na obilježena mjesta, jer automobili bez invalidskih oznaka često su parkirani na tim mjestima“, dodala je vijećnica Smailhodžić.

“Naša stranka će tražiti širu analizu stanja pristupa javnim institucijama za osobe sa invaliditetom, a posebno za korisnike kolica kojima je otežan ulazak u pojedine ustanove. Goražde ima veliki broj ratnih vojnih invalida koji su branili ovaj grad i podnijeli tešku žrtvu za odbranu našeg grada, a danas se na ovaj način tretiraju kao nepoželjni. I tu se priča ne završava, moramo jednako tako voditi računa i o osobam sa neratnim uzrokom invaliditeta, kako bi konačno postali otvoren grad bez diskriminacije”, zaključila je vijećnica Smailhodžić.