Predsjedavajući Predstavničkog doma, uvaženi zastupnici, uvaženi premijeru i uvaženi predstavnici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,

Prije svega želim da se zahvalim sindikatima, poslodavcima, te ekspertima, koji su kroz proces konsultacija koje smo vodili u vezi sa prijedlogom Vlade Federacije BiH, dali veliki doprinos amandmanima Naše stranke, koje smo jučer dostavili Vladi, te koji su djelimično prihvaćeni jučer u Domu naroda, a koji su danas dijelom prijedloga koji je pred nama u Predstavničkom domu. Želim da iskažem zahvalnost premijeru Novaliću, koji je za razliku od pojedinih kabadahija iz SDA i HDZ BiH, koje su jučer grubo kršile poslovnik Doma naroda, pokazao da je spreman na saradnju, razgovor i konstruktivnu kritiku.

Iako su učinjene velike greške prilikom procedure koja nas je dovela do glasanja za ovaj zakon, i još dugo ćemo se baviti posljedicama ovakvog ponašanja vladajuće većine, moram reći kako smo zahvalni na prihvatanju pojedinih amandmana Naše stranke koje smo uputili Vladi FBiH.

Ovdje još jednom želim da upozorim da su glavni oponenti Prijedlogu zakona o radu, poput Socijaldemokratske partije, bili dijelom vlasti kada se potpisivalo Dopunsko pismo namjere Međunarodnom monetarnom fondu, u kojem su obećali vremenski ograničene kolektivne ugovore, a danas kada su u opoziciji pričaju neku drugu priču. Također, neću da zaboravim ni to da je prema svim informacijama, Prijedlog zakona o radu potpisan od strane Ministra rada i socijalne politike, koji dolazi iz Demokratske fronte Željko Komšić.

Naša stranka je zatražila produženu primjenu trenutnih kolektivnih ugovora, ograničavanje broja radnih sati na 48 sedmično, u skladu sa EU standardima, te bolju zaštitu radnika sa invaliditetom i maloljetnih radnika. To su bile crvene linije preko kojih nismo bili spremni ići. Imajući u vidu da su naši amandmani išli u pravcu zaštite ugroženih kategorija, pozdravljam i činjenicu da je prihvaćeno da se u Općem kolektivnom ugovoru uvrsti naš prijedlog da se utvrdi obaveza poslodavca da licima sa promijenjenom radnom sposobnosti (osoba sa invaliditetom II kategorije) ponudi ugovor o radu za obavljanje poslova za koje je radnik sposoban, ili bi bio sposoban uz prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.
Naš cilj je bio dati doprinos postojećem prijedlogu, bez obzira što smatramo da postoji niz problema, te da je ovaj proces razgovora morao trajati znatno duže, te je morao uključiti više aktera u proces promjena. Pogledajte koliki smo iskorak napravili samo na bazi toga što smo istinski radili na predlaganju izmjena, razgovarali sa predstavnicima sindikata i poslodavaca. Nismo iskoristili priču o ovom zakonu za ubiranje jeftinih političkih i populističkih poena, kao jedan veliki dio opozicije, već smo bili spremni da žrtvujemo svoj politički rejting za dugoročnu dobrobit građana i društva. Ja sam spreman da trpim napade i prijetnje, da me optužuju za sve moguće, da nosim teret odgovornosti na ovom mjestu danas, i sutra, ako smo svi spremni napraviti korak naprijed i pokazati da nam je stalo do najugroženijih kategorija stanovništva.

Mislite danas na onog radnika koji radi daleko više prekovremenih sati nego što ijedan propis kaže, na majku na porodiljskom odsustvu za koje ćemo dobiti Fond za porodilje na nivou Federacije, do radnika koji su otpušteni jer su navodno predugo na bolovanju, do onih koji su decenije radnog staža ugradili u preduzeća, do onih mladih koji se bore za komad hljeba, do neprijavljenih desetina hiljada, do svih nezaštićenih, do osoba koje su pretrpili trajne povrede na radu, do onih koji ostvaruju prihode ispod minimalca, a izbrisani su sa biroa. Možemo napraviti iskorak i prihvatiti dio odgovornosti i napraviti promjenu. U odnosima gdje vlast većinu mora tražiti dijalogom, imamo priliku da budemo oni koji pregovoraju o sadržaju, a ne o ličnim interesima. Promjene pred nama su dio širokog dogovora izabranih predstavnika građana ove zemlje. Hvala.