Zastupnik Naše stranke Dennis Gratz u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije dobio je u odgovoru na zastupničko pitanje, koje je postavio, spisak sa imenima i prezimenima svih zaposlenika Agencije za državnu službu FBiH.

„Od strane Agencije za državnu službu FBiH dobili smo odgovor u kojem su dostavljeni podaci o imenima zaposlenih, te o njihovim ugovorima, od direktora pa sve do lica zaduženih za čišćenje prostorija. Riječ je o odgovoru, koji je u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, kao i principom transparentnosti rada institucija“, kazao je Gratz.

Gratz je ovim povodom pozvao Finansijsko-informatičku agenciju i Agenciju za bankarstvo BiH da dostave spiskove svojih zaposlenika.

„FIA i Agencija za bankarstvo, za razliku od Agencije za državnu službu, kriju imena svojih zaposlenika, što navodi na sumnju. Ovdje, dakle, imamo slučaj da jedna agencija radi jedno, a druga – drugo, iako je riječ o istim stvarima koje tretira isti zakon“, kaže zastupnik Naše stranke.

Gratz dodaje da je „Agencija za državnu službu postupila ispravno, a da FIA i Agencija za bankarstvo krše zakon, jer je državna Agencija za zaštitu ličnih podataka – u svom Mišljenju, po ovoj vrsti zahtjeva, jasno kazala da dostavljanje imena zaposlenika i podataka o njihovim ugovorima nije kršenje Zakona o zaštiti ličnih podataka, štaviše – riječ je o obavezi, koju propisuje Zakon o slobodi pristupa informacijama“.

„U kontekstu afera sa zapošljavanjem bližih srodnika članova Vlade Federacije u federalnim agencijama, od najvećeg je interesa da ovo pitanje dovedemo do kraja, a u skladu sa zahtjevom transparentnosti. Ako je Agencija za državnu službu dostavila podatke, koje smo tražili, ne postoji osnova da FIA i Agencija za bankarstvo to kriju, te ćemo pisati žalbu i tražiti od njih da dostave imena“, zaključuje Gratz.