Poštovani predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici,

Prije svega, želim da iskažem protest što se Parlament Federacije BiH ponovno, rezultatom „političke procjene“, rekao bih – ucjene vladajuće većine, doveo u poziciju da probija zakonske rokove te stvara okolnosti u kojoj budžet donosimo po „hitnom postupku“. Jasno nam je da nas se u ovakvu situaciju dovodi svjesno, kako bi se izbjegla adekvatna reakcija javnosti, onemogućila opozicija da reaguje, što očigledno pokazuje da niko nema interesa za dublju analizu i pronalaženje odgovora na osnovno pitanje svih građana Federacije: „Gdje idu naše pare?“

Možda je vrijeme da ponovno prođemo kroz rokove. Ministar finansija je trebao dostaviti nacrt budžeta do 1. oktobra prošle godine. Do 20. septembra je nadležno federalno ministarstvo trebalo dostaviti prijedlog finansijskog plana izvanbudžetskog fonda. Najkasnije do 1. novembra smo trebali imati prijedlog budžeta na raspravi u Parlamentu, sa rokom usvajanja do 31. decembra. Ja znam, kolege i kolegice, da su vama ovi rokovi, datumi i pravila vjerovatno dosadni, ali oni su tu s razlogom, i oni se moraju poštovati uvijek, ne samo kada vam odgovara.

Šta su sad ova tri mjeseca koja su upravo prošla? Ako Parlament ne donese budžet prije početka fiskalne godine, finansiranje se obavlja privremeno, a najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine. Šta ovo, po logici stvari znači? Znači da nemate tri mjeseca da izglasate budžet zadnji dan, već da ispoštujete procedure ukoliko je bilo kašnjenja? Kupili ste vrijeme koje nemate novcem koji nemate, odnosno oboje je potrošeno građanima za ova tri mjeseca. O ovako bitnim stvarima se ne može odlučivati u posljednjem trenutku.

A na to ste nas, gospodo, danas bukvalno prisilili.

S obzirom da je fiskalna pozicija BiH u kriznom stanju, što stoji u obrazloženju Prijedloga budžeta, neodgovornost Parlamenta treba da dodatno zabrine građane. Članice vladajuće koalicije su svojim odugovlačenjem konačnog formiranja vlasti opet pokazale nemarnost prema jednom od najbitnijih pitanja, i time već nanijeli štetu finansijskom stanju Federacije. Ako je već istaknuto da je krizno stanje u odnosu na prošlu godinu i da slijede nova zaduženja od 680 miliona KM, kako to da se tako lagodno ušlo u 3 mjeseca dodatnog finansiranja?

Sada možemo malo razmisliti o sadržaju budžeta. Šta znači ekspoze premijera, ako će narednih godinu dana raditi po budžetu koji je napravila raniji saziv vlade? Kako misli realizirati aktivnosti u prvoj godini rada, ako misli po svom budžetu, a radi po tuđem? Budžet izgleda skoro isti budžetu iz prošle godine, osim na mjestima gdje je trebalo zakinuti najugroženije i poticaj korisnim stvarima? Zar treba sa pet i po miliona skresati na dva miliona sredstva za liječenje povratnika u RS, samo zato što treba ”hitno donijeti budžet”, i praviti se da je za tu hitnost „neko drugi kriv“.

Dozvolite mi da dam još jedan primjer: na stranici 61 Prijedloga budžeta, u dokumentu koji se odnosi na posebne rashode, u dijelu budžeta Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrata, umanjena su sredstava za „subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima“ sa 4.291.000 na 3.700.000 za ovu godinu, a ta sredstva bi, kroz adekvatan programski pristup, trebala biti ključna za razvoj privatnog, malog i srednjeg, preduzetništva u BiH. Ta sredstva se već nekoliko godina postupno smanjuju, u 2010. su iznosila preko 8 miliona, sad kako vidimo – bit će manja od 4 miliona. Prema zakonu o poticanju male privrede FBiH (čl. 12), do 2% ukupnog budžeta FBiH trebala bi stojati na raspolaganju tom procesu – sadašnji iznos je manji od 0,2%.

Šta nam ovo, poštovane kolegice i kolege, govori?

Premijer Novalić najavljuje radikalne ekonomske promjene, a kaže da je 95% budžeta zakovano. Svima puna usta realnog sektora, svi su iz realnog sektora, a kada treba privrednike uključiti i konsultovati oko toga gdje ide novac koji oni donose u budžet, vremena jednostavno nema. Ne znate kako ste se izjašnjavali, ali znate sakriti činjenicu da su u budžetu povećani izdaci za plaće.

U ovom trenutku, jedino što nam je preostalo je da se kao opozicija pokušamo igrati vatrogasaca. Tražimo da se novi saziv Vlade obaveže na donošenje rebalansa budžeta prije godišnjih odmora, te da u tu raspravu uključi javnost, privrednike, ugrožene, sve zainteresovane građane i konačno promijeni način kako se u ovoj zemlji donose odluke. Možda ćemo onda imati makar teoretsku šansu da se nešto iz ekspozea premijera i ostvari. Hvala.