Federalni zastupnik Naše stranke Dennis Gratz uputio je u proceduru izmjenu Zakona o bibliotečkoj djelatnosti FBiH kojom traži da za stručne poslove bibliotečke djelatnosti mogu aplicirati diplomirani bibliotekari s položenim stručnim ispitom.

“Do ideje o izmjeni Zakona o bibliotečkoj djelatnosti došli smo, nakon što su nam se obratili mnogi nezaposleni bibliotekari, među kojima većinu predstavljaju mlade osobe, a koji su nam objasnili da je trenutno važeći Zakon o bibliotečkoj djelatnosti FBiH, odnosno njegov član 18 – razlog zbog kojeg ne mogu da dobiju posao”, kazao je Gratz.

“Član 18. tog zakona je omogućavao dosadašnju praksu da poslove u bibliotečkoj djelatnosti mogu obavljati osobe, koje nisu diplomirani bibliotekari, već imaju samo položen stručni ispit. Tako imamo situaciju da mnogi mladi ljudi, koji su po 4-5 godina studirali jednu oblast, ne dobivaju posao u bibliotekama, odnosno da, umjesto njih, bivaju zaposlene osobe, koje su studirale neki drugi fakultet i imaju samo taj, jedan, položeni ispit iz oblasti bibliotekarstva”, pojasnio je.

“Prilikom formulisanja predložene izmjene, pored razgovora sa građanima, imali smo u vidu i prijedlog SDP-ovih delegata u Domu naroda iz prošlog saziva parlamenta, koji je bio dobar ali nepotpun. Pored formulacije da stručne poslove u bibliotečkoj djelatnosti mogu obavljati diplomirani bibliotekari s položenim stručnim ispitom, dodali smo da navedeni uslov ne pogađa lica koja trenutno obavljaju te poslove. Naš cilj nije da sad, kroz sistematizaciju koja bi se pozivala na usklađivanje s novim zakonom, otpustimo stotine ljudi, već da damo priliku mladim, školovanim bibliotekarima da nađu posao”, dodao je.

“Ako je iseljavanje mladih ogroman problem i ako već svi toliko pričamo o potrebi da motivišemo mlade da ostanu u ovoj zemlji, hajde da pređemo sa riječi na djela što se toga tiče. Hajde da za početak izmijenimo ovaj zakon i da uklonimo slične razloge nezaposlenosti mladih”, zaključio je Gratz.