Na današnjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, zastupnik Naše stranke Dennis Gratz je u toku poslaničkog sata skrenuo pažnju rukovodstvu Zastupničkog doma da mu Ministarstvo kulture i sporta FBiH nije odgovorilo na poslaničko pitanje koje je podnio još u februaru.

„Tokom svake sjednice, odnosno poslaničkog sata, predsjedavajući Zastupničkog doma, ili njegovi zamjenici, postavljaju pitanje zastupnicima – da li smo zadovoljni odgovorima na inicijative i pitanja, koja smo uputili. Ovaj put nisam mogao reći da sam zadovoljan, s obzirom da ni dva mjeseca nakon što sam uputio pitanje Ministarstvu kulture i sporta FBiH o statusu Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo Sarajevo, nisam dobio odgovor“, kazao je zastupnik Gratz.

Gratz je, poređenja radi, pojasnio da je isti dan, 17. februara, osim Ministarstvu kulture i sporta, uputio i zastupničko pitanje Ministarstvu obrazovanja, na koje je blagovremeno dobio odgovor.

„Da bih kao zastupnik mogao da radim svoj posao i predstavljam i branim interese građana i javnosti, ministarstva moraju uvažavati moja prava propisana Poslovnikom. Pitanje o statusu Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo Sarajevo sam postavio, nakon što su mi se obratili predstavnici struke i zainteresirani građani. Trenutno, naime, ne postoje javnosti dostupne zvanične informacije kad je zadnji put imenovan stalni Upravni odbor Fondacije, koja je pod nadležnošću Ministarstva kulture i sporta”, dodao je Gratz.

“Posljednje zvanične informacije, koje su dostupne i na web stranici Fondacije, govore da stalni upravni odbor nije imenovan još od 2008. Ako imamo u vidu da je taj imenovan na četiri godine, odnosno da mu je mandat istekao još 2012, postavlja se pitanje – ko je i s kakvim legitimitetom vodio Fondaciju od 2012. do 2016, raspolažući sa značajnim količinama budžetskog novca. Tražio sam odgovor na to pitanje i na današnjoj sjednici, a koristim i ovu priliku da pozovem Ministarstvo da odgovori na navedeno pitanje, koje je od velikog značaja za kulturnu javnost”, zaključio je Gratz.