Na današnjoj 15. sjednici Parlamenta FBiH, tokom rasprave o izvještaju o radu Agencije za bankarstvo FBiH za 2015. godinu, zastupnik Naše stranke Dennis Gratz pokrenuo je inicijativu o preusmjeravanju dobiti Agencije za tehnološko opremanje univerziteta.

„Agencija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu preko 1.000.000 KM, a za prekršaje banaka je naplatila 277 hiljada maraka. Iako Agencija ne koristi sredstva iz Budžeta, ipak njeni prihodi proizlaze iz propisanih naknada koje banke, mikrokreditne i slične organizacije plaćaju, zbog čega je potrebno prikupljena sredstva preusmjeriti i u druge svrhe“, kaže Gratz.

Gratz smatra da zadržavati ta sredstva unutar same Agencije nije opravdano, „naročito ako uzmemo u obzir činjenicu da je višak prihoda nad rashodima više nego udvostručen u odnosu na 2014. godinu“.

„Konkretno, raspolažem s informacijama da Agencija višak sredstava troši na nabavku opreme, koju već ima i nije joj potrebna. Novac se izdvaja za dobavljače skupocjenih servera i hardvera, koji su za obim operacija Agencije posve nepotrebni. Da približim javnosti, riječ je o aparatima koji pojedinačno koštaju više od 100.000 KM“, pojašnjava Gratz.

Gratz je u raspravi o izvještaju o radu Agencije najavio inicijativu za izmjenu zakona s ciljem da se višak rashoda nad prihodima Agencije preusmjeri za finansiranje tehnološke opreme univerziteta ili zdravstvenih ustanova, kojima je to neophodno.

„Sa tim aparatima, koje je u stanju Agencija da kupi, a za koje fakulteti kod nas nemaju novaca, naši naučnici i istraživači bi mogli raditi važna i vrijedna istraživanja, a studenti se obučavati. Također, postoji potreba i za skupocjenim aparatima u zdravstvu, gdje ljudi mjesecima čekaju na pregled zbog nedostatka aparata. U svakom slučaju, važno je da okončamo praksu besmislenih troškova unutar same Agencije, od čega najveću korist imaju samo dobavljači skupocjene opreme koja se ne upotrebljava“, zaključuje Gratz.