Nakon posjete Maglaju, u kojoj se susreo sa predstavnicima udruženja civilnih žrtava rata, te posjete Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Dennis Gratz, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, imao je priliku predočiti probleme statusa civilnih žrtava rata pred Komisijom za ljudska prava i slobode Parlamenta Federacije.

Ministarstvo je kao prvi korak ka izjednačavanju lica s invaliditetom u smislu izjednačavanja okvira i načela materijalne potpore, utvrdio i u parlamentarnu proceduru uputio Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore za osobe sa invaliditetom, koji je tokom 2014. godine razmatrao i usvojio Predstavnički dom, te se trenutno nalazi pred Domom naroda. Usvajanjem ovog propisa osiguralo bi se izjednačavanje visine novčanih naknada za istu vrstu prava za sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na uzrok nastanka, pri čemu bi se postupak medicinskog vještačenja obavljao u skladu sa Jedinstvenom listom invaliditeta za sve kategorije.

Nadležno Ministarstvo podržava i donošenje pojedinačnih zakona koji će posebno regulirati prava svih kategorija koje su do sada bile predmet Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, te bi se postiglo usklađivanje propisa o boračko-invalidskoj zaštiti, sa temeljnim načelima predviđenim zakonom o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore za osobe sa invaliditetom.

„Ovo predstavlja konkretne korake u radu ministarstva, a dalje i nas parlamentaraca u ovom segmentu zaštite ljudskih prava. Smatram da profesionalni službenici koji rade na ovom pitanju znaju sve probleme koji proizlaze iz ovog pitanja u praksi. Neratnim i ratnim kategorijama svake vrste potrebno je osigurati isti stepen zaštite prava, budući da motiv države da pruža pomoć osobama sa invaliditetom ne može biti uzrok nastanka invaliditeta, već osiguranje jednakih mogućnosti za sve građane,“ kazao je Gratz.