Nakon što je Općinski sud u Zenici osudio potpredsjedavajuću Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Vesnu Švancer, na kaznu uvjetnog zatvora zbog krivičnog djela prevare, reagirao je Dennis Gratz, zastupnik Naše stranke, zatraživši njenu ostavku ili, u protivnom, pokretanje inicijative za njenu smjenu.

„Iako je riječ o prvostepenoj presude, nakon koje kolegica Švancer ima pravo žalbe, kao i svi drugi građani i građanke, ipak treba uzeti u obzir da je riječ o nositeljici jedne od najviših funkcija u vlasti Federacije. U prirodnom demokratskom kontekstu, kojem težimo, samo podizanje optužnice dovoljan je razlog za povlačenje sa takvih funkcija, što ni u kojem slučaju ne znači priznanje krivice, već odgovornost prema građanima i poštovanje prema funkciji“, kazao je Gratz.

Zastupnik Gratz je pozvao šefa Kluba zastupnika SBB-a Nasira Beganovića „da, ako kojim slučajem potpredsjedavajuća Švancer odbije podnijeti ostavku, podnese inicijativu za njenu smjenu, kako ne bi drugi klubovi i zastupnici bili prinuđeni na taj način stati u zaštitu digniteta Parlamenta“.

„Obični građani ne moraju dokazivati nevinost, dok im se ne dokaže krivica, ali nosioci vlasti kojima pravosudne institucije optužnicom ili presudom dovedu moralni kredibilitet u pitanje ne mogu se praviti naivni i nastavljati obavljati najviše funkcije jer time štete ugledu institucije, funkcije i države“, pojašnjava Gratz.

Dvije su opcije, “ili biti odgovoran, ili se praviti naivan, kao da se ništa nije desilo” – stava je zastupnik NS-a.

„Valja imati na umu da bi odabir prve opcije, odnosno odgovornosti, bio vođen motivima zaštite države, čime se popravlja i individualni kredibilitet, dok bi biranjem druge ‘naivne’ opcije potpredsjedavajuća i njena stranka općem i državnom interesu pretpostavili individualni ili stranački, što bi bilo štetno i za njih i za državu“, zaključio je Gratz.