Zastupnik Naše stranke Dennis Gratz pokrenuo je inicijativu, preko Federalnog parlamenta, prema državnom Ministarstvu sigurnosti za skidanje konoplje (Cannabis sativa L) sa Tablice I Popisa opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora.

„Pokrećemo ovu inicijativu, uzimajući u obzir stavove medicine i farmacije, kao i pravnu praksu zemalja EU, prvenstveno Slovenije i Hrvatske, gdje je kanabis skinut sa popisa opojnih droga. Držanje kanabisa na listi zabranjenih tvari i biljaka suprotno je mišljenju Komore magistara farmacije FBiH, kao i Komisije za sprečavanje zloupotrebe opojnih droga. Sa stanovišta medicinske struke, kao i progresivne pravne prakse, te više puta izraženih građanskih inicijativa, ne postoji prepreka da se Cannabis sativa L prebaci sa Tablice I (zabranjene tvari i biljke) na Tablicu II (tvari i biljke pod strogim nadzorom), odnosno da se omogući upotreba ove ljekovite supstance u medicinske svrhe“, kaže Gratz.

Gratz dodaje da „tromi i neuviđavni sistem koji tvrdoglavo insistira da se kanabis, suprotno mišljenju doktora i farmacetua, zadrži na istoj listi sa teškim drogama, nanosi samo štetu bh. društvu, posebno svim našim sugrađanima kojima je ova biljka potrebna kao lijek“.

„Već godinama imamo svjedočenja ljudi, kojima su dijagnosticirana teška oboljena, kao što su multiple skleroza ili karcinomi, a kojima je za umanjivanje bolova pomagao upravo kanabis. Organi za sprovođenje zakona bili su prinuđeni da oboljelim ljudima otimaju lijek i štaviše traže zakonske sankcije za njih, što je u etičkom smislu nedopustivo i predstavlja određenu vrstu sistemskog nasilja, i što mi kao zakonodavna vlast možemo lako promijeniti“, dodao je.

„Kao društvo, imamo apsurdnu situaciju da nam je alkohol u potpunosti legaliziran, a kanabis nije, iako svjedočimo stalno tragičnim situacijama, gdje je nasilno i neodgovorno ponašanje sa nerijetko smrtonosnim posljedicama, motivisano alkoholom. Naša stranka će nizom inicijativa, i koristeći sva raspoloživa pravna sredstva, u idućem periodu posvetiti se tome da dekriminaliziramo upotrebu ove ljekovite biljke“, zaključio je Gratz.