Zastupnik u Parlamentu Federacije, Dennis Gratz (Naša stranka), jučer je posjetio Vareš gdje je razgovarao sa Elvirom Rožajcem, vijećnikom NS-a u lokalnom općinskom vijeću, drugim članovima Naše stranke, ali i brojnim građanima, koji su bili zainteresirani za rješavanje ključnih pitanja za ovo mjesto u narednom periodu.
“Razgovarali smo o pitanju pristupa zdravstvenoj zaštiti. Moramo omogućiti građanima Vareša da koriste specijalističko-konsultativnu i bolničku zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo. Apsurdno je da na manje od pedeset kilometara imate Klinički centar, a da morate ići do Zenice. Isto je već omogućeno u drugim slučajevima, ne vidim zašto bi Vareš bio tretiran drugačije,” kazao je Gratz.
Također, Gratz je imao priliku i razgovarati sa ekspertima iz oblasti šumarstva, gdje je zaključeno da se Vareš, kao šumski bogat kraj, mora zaštiti i adekvatno pozicionirati u sistemu, posebno kroz novi pristup rješavanju šumskih gazdinstava, kroz novi Zakon o šumama Federacije BiH.