U svom pismu povodom Međunarodnog dana žena, Dennis Gratz, predsjednik Naše stranke, pozvao je na jednaku zastupljenost žena u politici, te osiguranje jednakih prilika u kampanjama, kroz ravnomjerno finansiranje i podršku ženama-kandidatkinjama.

“Ima datuma u historiji koje obilježavamo zbog neke velike pobjede. Današnji dan obilježavamo kao početak jedne borbe. Od ukupnog broja vijećnika/ica Naše stranke u općinskim vijećima, 46% su žene. Naši brojevi će rasti, a mi ćemo ostati posvećeni jednakoj zastupljenosti žena. No, meni ostaje pitanje, koliko napredujemo u stvarnosti, koliko ne žmirimo na nasilje, šta je u ovom društvu ‘normalno’, a šta nije? Koje su to linije koje ne prelazimo, koje su to velike pobjede koje još trebamo dobiti? Danas je 8. mart.”