Federalni zastupnik Naše stranke Dennis Gratz održao je danas sastanak sa predstavnicima općinskih i kantonalnih organizacija ratnih vojnih invalida, na kojem je razgovarano o federalnom Zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata.

„Borci su mi se obratili kao zastupniku, ukazujući na štetu koju je proizvela jedna greška u ovom Zakonu. On je, naime, donesen 2013. i tada je postavljen rok – da svi koji hoće prijevremeno penzionisanje, moraju poslati zahtjev do 1. decembra te 2013. godine. Problem je što je za borce, koji učestvuju u sudskim sporovima protiv revizije, taj rok istekao i čak i ako im se sudski konačno utvrdi 60% invaliditeta, što Zakon traži, neće moći u prijevremenu penziju, a nisu sami za to krivi. Ne smijemo zaboraviti ni one RVI, kojima se s godinama povećava stepen invaliditeta, koji je uzrokovan ratnim ranjavanjem”, kazao je Gratz.

Zato će zastupnik Gratz, kako je kazao, uputiti zakonsku izmjenu da se navedeni rok iz 2013. ukine, i da se postavi novi rok. “Moj prijedlog je da to bude do 2020. godine. Najvažnije je da onemogućimo diskriminaciju i zaštitimo prava ove kategorije naših građana“, kazao je Gratz.

Naveo je da procjene s kojima je upoznat govore o nekih 250-300 boraca, koji bi ovim putem stekli pravo da traže prijevremenu penziju, budući da se isti odnosi samo na RVI koji imaju invaliditet od 60% i više, a koji je stečen u ratnom ranjavanju.

Današnji sastanak inicirao je vijećnik Naše stranke u Novom Gradu i RVI i veteran Armije BiH Vernes Ćosić, a zastupnik Gratz je, na kraju sastanka, poručio da će uime RVI boračkih organizacija uputiti na Federalnom parlamentu izmjenu ovog Zakona, kojom bi se zaštitila njihova prava.