Povodom objavljivanja rezultata Javnog poziva za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije za 2015. godinu, oglasio se federalni zastupnik Naše stranke Dennis Gratz sa stavom da neuravnotežena raspodjela po regijama nije ni pravedna ni opravdana.

“Prije objave podataka za 2015. godinu, meni su se, kao zastupniku u PD PFBiH, obratili članovi odbora Naše stranke u Unsko-sanskom kantonu – s analizom državnog budžeta za kulturu i ukazali na nesrazmjere u raspodjeli, a onda su mi poslali i analizu federalnog budžeta za kulturu iz 2014. godine gdje je prisutan isti problem. Nakon objave podataka o federalnom budžetu za kulturu i za 2015. gdje je trend potpuno isti, nema više sumnje da je na snazi sistematsko i kontinuirano uništavanje kulture na tzv. ‘rubnim područjima’ Federacije, čime je posebno oštećen USK, dok se enormna sredstva slivaju sarajevskim i hercegovačkim kulturnim filijalama SDA i HDZ”, kazao je Gratz.

“Već na sljedećoj sjednici Federalnog parlamenta tražiću da se detaljno raspravi o ovom pitanju, da iz Vlade i Ministarstva kulture objasne tu svoju ‘sarajevocentričnu’ i ‘mostarocentričnu’ politiku, ako je to moguće racionalno objasniti, jer je riječ o očiglednoj diskriminaciji građan po regionalnom kriteriju. Niz pojedinih kulturnih ustanova u Sarajevu dobilo je više para nego cijeli USK. I ne Samo Sarajevo. Pa, zar je moguće da Vijeće ministara da dadne istu količinu novca cijelom Unsko-sanskom kantonu i gradu Sokocu?! Zar je moguće da Vlada Federacije dadne cijelom USK sa njegovih 300.000 građana, manje novca nego Hrvatskom leksikografskom institutu BiH?! Mislim da je ovo unižavanje vrijednosti i dostojanstva građana Unsko-sanskog kantona jedna od najozbiljnijih stvari kojom se treba pozabaviti Federalni parlament, a posebna je odgovornost na parlamentarcima koji dolaze iz izbornih jedinica s područja USK, a sramno šute o svemu ovome”, kazao je Gratz