Vlada Federacije je donijela Uredbu kojom se povećavaju dnevnice za službena putovanja najviših dužnosnika i zvaničnih delegacija ovog entiteta, a tim povodom oglasio se Dennis Gratz, zastupnik Naše stranke u Federalnom parlamentu.

„Uredba, koja je objavljena u Službenim novinama, povećava dnevnice za predsjednika i potpredsjednike FBiH (u iznosu od 25%), za premijera i njegove zamjenike (u iznosu od 20%), te za ministre (15%) i za članove delegacija (10%). Navedena odluka je sramotna, jer u teškoj finansijskoj situaciji, Vlada mora na vlastitom primjeru pokazati da je spremna smanjivati rastrošnost, koja je Federaciju dovela do toga da se mora zaduživati kako bi ispunila svoje budžetske obaveze“, kazao je zastupnik Gratz.

On je podsjetio na inicijativu, kojom je tražio da se zaustavi brisanje sa biroa za zapošljavanje ljudi, koji ostvaruju mjesečni prihod iznad 208 KM, po osnovu honorara. Tu inicijativu je Vlada FBiH odbila ne nudeći razložno objašnjenje, iako se Gratz pozvao na federalni Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

„Sramotno je povećavati sebi dnevnice za službenja putovanja, kada kao Vlada govorite da je dovoljno ljudima, građanima FBiH, da imaju 25% od prosječne plate. Brisati s biroa ljude, koji imaju mjesečni prihod jednak jednak tim dnevnicama, koje federalni zvaničnici dobiju i potroše za dan, dokaz je socijalne nesavjesnosti i nesolidarnosti Vlade FBiH sa velikim brojem svojih sugrađana“, dodao je Gratz.

Gratz je zaključio da Vlada, koja „hoće da bude privilegirana, bez obzira na rezultate, i realnu situaciju u kojoj ljudi u Federaciji žive, ne može računati na dugoročnu budućnost i morat će napustiti te fotelje za koje se sada zavezala kako bi došli ljudi, koji žele i znaju dovesti do drugačije, bolje BiH.“