Na današnjoj sjednici Parlamenta Federacije, zastupnik Dennis Gratz je zatražio da se zastupnici izjasne o prijedlogu Deklaracije o statusu izbora u Stocu, koju je Gratz uputio u decembru.

“Važno je da Parlament pošalje jasnu i nedvosmislenu poruku, Deklaracijom tražimo omogućavanje ponovne registracije listi svih političkih subjekata, kao i kandidata za načelnika Stoca. Ne smije nam se dogoditi brisanje sa liste kandidata Inicijative za Stolac, bez da ova koalicija ima pravo da ponudi nove kandidate”, kazao je Gratz.

“CIK ne smije preuzimati ulogu pravosuđa, već mora u skladu sa svojom funkcijom osigurati pošten izborni proces. Ako je već donesena odluka da se sa listi uklone kandidati, bez da su pred nadležnim sudom oglašeni krivim za djela za koja se terete, onda CIK mora bar pružiti šansu da se drugi kandidati istaknu na tim pozicijama. U suprotnom, imaćemo bojkot, političku krizu i jednoetničko vijeće”, dodaje Gratz.

Zastupnik Naše stranke dodaje da je neophodno akreditovati dodatne posmatrače na izborima, ako se ima u vidu iskustvo iz oktobra, zbog kojeg je smijenjen dio rukovodstva Općinske izborne komisije (OIK), te činjenicu da vlada nepovjerenje prema OIK-u.

“Također, moramo zaštiti pravo glasa lica koja privremeno borave u inostranstvu tako da mogu glasati putem pošte. Usvajanjem Deklaracije, Parlament bi pokazao podršku da se problem izbora u Stocu riješi u skladu sa Izbornim zakonom BiH, uz uvažavanje principa lokalne samouprave, najviših međunarodnih standarda ljudskih prava, građanskih sloboda i zabrane diskriminacije”, zaključio je Gratz.