Zastupnik Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Dennis Gratz uputio je zastupničko pitanje prema predsjedniku Federacije Marinku Čavari (HDZ) – zašto nije dostavljen izvještaj o pomilovanjima za 2016. godinu.

„Ustavno pravo predsjednika Federacije na pomilovanje praćeno je zakonskom obavezom da se dostavi izvještaj o pomilovanjima. Predsjednik FBiH je dužan, pored broja pomilovanja, navesti i naziv krivičnog djela za svako pomilovanje pojedinačno. Aktuelni predsjednik FBiH Marinko Čavara nije dostavio izvještaj u roku (31. mart ove godine) čime nije ispunio svoju zakonsku obavezu. Javnost u Federaciji trenutno nije upoznata s podacima o tome – koliko je pomilovanja osuđenicima u Federaciji dao Čavara. Kao zastupnik građanki i građana Federacije, a u ime principa transparentnosti rada vlasti, uputio sam zastupničko pitanje o razlozima nedostavljanja izvještaja“, kazao je Gratz.

Gratz je dodao da, „s obzirom na loša iskustva i afere sa pomilovanjima, koje je imao prethodni predsjednik Federacije Živko Budimir svako skrivanje informacija od javnosti u ovoj oblasti navodi na ozbiljne sumnje“.

„Živko Budimir je u svojstvu predsjednika FBiH pomilovao 194 lica osuđena po zakonima Federacije za ubistva, silovanja, teška razbojništva, trgovinu drogom i zloupotrebu službenog položaja. Slično naslijeđe iza sebe ostavila je i Borjana Krišto, kao predsjednica Federacije koja je pomilovala niz lica pod nejasnim kriterijima, suspendirajući tom institucijom pravnih poredak bez moralnih i racionalnih argumenata, među kojima se izdvaja funkcioner SDA Hazim Vikalo, koji je nanio značajnu finansijsku štetu budžetu Tuzlanskog kantona, a kojeg je Krišto pomilovala, a Budimir mu čak obrisao krivičnog djelo iz registra“, kazao je Gratz.

Gratz kaže kako je „nedostavljanje izvještaja o pomilovanju još jedan grubi udar HDZ-a na pravni poredak, preko institucije pomilovanja, nakon skandalozne inicijative državnog ministra pravde Josipa Grubeše da se, preko izmjena zakona, omogući pomilovanje za počinioce ratnih zločina, pa čak i izvršioce genocida“.

Zastupnik Naše stranke kaže da je samovolja predsjednika FBiH prilikom pomilovanja loša i štetna, te da treba biti praćena transparentnim procesom uz pridržavanje procedura i kriterija kako bi se prestala nanositi šteta za opću sigurnost u Federaciji.