Na današnjoj sjednici Federalnog parlamenta, zastupnik Naše stranke Dennis Gratz je postavio pitanje prema Vladi i nadležnim ministarstvima o razlozima stopiranja procesa utvrđivanja jedinstvene liste civilnih i vojnih invaliditeta u FBiH.

„Vlada FBiH je još u julu 2015, po preporuci ombudsmana za ljudska prava BiH, naložila direktoru i Upravnom odboru Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja – da se odmah pristupi utvrđivanju jedinstvenih kriterija i liste za civilne i vojne osobe sa invaliditetom. Nakon što su zadužene institucije imenovale komisiju, članovi komisije su zatražili rok od 90 dana da dostave listu. To je bilo u septembru 2015. Od tada, pa do danas, prošlo je više od 200 dana, a liste još uvijek nema“, kazao je zastupnik Gratz.

„Sva lica sa invaliditetom imaju pravo na društvenu zaštitu i na pomoć institucija u procesu socijalne inkluzije, bez obzira na uzrok invaliditeta. Licima koja su učestvovali u odbrani zemlje trebaju se osigurati adekvatne naknade, ali one trebaju biti izdvojene od onoga što primaju zbog invaliditeta koji su stekli ranjavanjem u ratu“, dodao je.