Zastupnik Naše stranke Dennis Gratz osudio je na današnjoj sjednici Federalnog parlamenta, u okviru poslaničkog sata, kako kaže „arogantan odnos federalne ministrice obrazovanja Elvire Dilberović prema institutu zastupničkog pitanja“.

Na samom uvodu sjednice, na pitanje predsjedavajućeg Predstavničkog doma Edina Mušića, upućeno poslanicima – da li su zadovoljni odgovorima na svoja pitanja i inicijative sa prošlih sjednica, Gratz je izrazio nezadovoljstvo odnosom Ministarstva prema pitanjima, koje je postavio u vezi sa projektom „Organiziranje zajedničkih doktorskih studija iz filoloških disciplina (lingvistika i književnost) u Federaciji BiH“ za koji su izdvojena finansijska sredstva iz budžeta FBiH.

„Nakon što sam u martu zatražio da mi se dostavi projekat koji sadrži pregled i strukturu korisnika, dinamiku realizacije, podatke o partnerima, opis kapaciteta za provedbu projekta i iskustva sa implementacijom sličnih projekata, zatim obrazloženje značaja projekta za FBiH i finansijski plan sa podacima o vlastitom učešću ustanova-učesnica, dobio sam – odgovor od ministrice obrazovanja Elvire Dilberović da, po Zakon o slobodi pristupa informacijama, nemam pravo dobiti na uvid te dokumente“, kaže Gratz.

Dodaje da se onda pozvao precizno na Zakon o slobodi pristupu informacijama, nakon čega je dobio novi odgovor od ministrice u kojem ona poriče da se uopće pozvala na Zakon o slobodi pristupa informacijama i da je uopće uskratila uvid.

„U tom ciničnom odgovoru, u kojem ministrica poriče da mi je uskratila dokumentaciju, iako postoje materijalni dokazi da jest, ona iznosi još jednu neistinu: da mi je već ranije poslana sva dokumentacija koju sam tražio. Dokumentaciju koju sam tražio, nikada nisam dobio, i te dvije neistine su očigledno u funkciji skrivanja te dokumentacije, što navodi na sumnju da je riječ o sumnjivom trošenju budžetskog novca“, kaže Gratz.

Gratz dodaje kako neće odustati od ovog pitanja, zbog navedene sumnje, ali zbog otga što je ministrica obrazovanja dostavljanjem kontradiktornih i netačnih odgovora, i nedostavljanjem tražene dokumentacije, ismijala Parlament FBiH i Ministarstvo obrazovanja.

„Vrijeđanje članova Parlamenta od strane ministrice je vrijeđanje svih građana koje Parlament predstavlja. Zato sam zamolio danas predsjedavajućeg i članove Predstavničkog doma Parlamenta FBiH da ne dopuste da se prema članovima te najviše zakonodavne vlasti – bilo koji ministar drsko i neodgovorno ponaša, te sam ponovo zatražio da mi se dostavi materijal koji sam tražio“, zaključuje Gratz.