Vedran Grebo (NS), vijećnik u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo, podnio je inicijativu za standardizaciju prodajnih štandova na javnim površinama. Također, predložio je da se za postavljanje novogodišnjih štandova predlože manje frekventne ulice od Ferhadije. Istu inicijativu će predložiti vijećnici Naše stranke u Općinskom vijeću Centar Sarajevo.

„Alternativa uvođenju reda je potpuna zabrana postavljanja štandova, što ne dolazi u obzir, budući da ne možemo ostaviti na cijedilu dugogodišnje zakupce javnih površina, znajući da se većinom radi o zaslužnim građanima, demobilisanim borcima i svima onima koji ne smiju trpiti zbog neuređenosti sistema. Zato općina sada treba reagovati. Građani prepoznaju ovo kao problem, a na nama je da riješimo postojeći haos, bez da oštetimo bilo koga“, rekao je Grebo.