Klub vijećnika Naše stranke u Gradskom vijeću predložiće amandman za smanjenje finansiranja političkih stranaka iz budžeta Grada za 2017. i preusmjeravanje tih sredstava u druge svrhe – javne kuhinje, Roditeljsku kuću i stipendiranje socijalno ugroženih đaka.

“Već ranije smo upozoravali da je iznos predviđen za klubove političkih partija u Gradskom vijeću nedopustivo visok. Iako smo prethodno bili dogovorili smanjenje ovog iznosa, on je na novembarskoj sjednici vraćen na ogromnih 380.000 KM. Mi smo u toku javne rasprave o Budžetu upozoravali da bi se taj iznos morao prepoloviti. Osim toga, ovoliki iznos direktno krši odluku Gradskog vijeća iz 2013. koja kaže da na ovu stavku ne smije ići više od 1% Budžeta”, pojasnio je Vibor Handžić, vijećnik Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva.

“Dok se za finansiranje političkih partija izdvaja veliki iznos, mnoge socijalne stavke su potpuno ukinute iz finansiranja. Tako je naprimjer iznos koji smo davali za rad javnih kuhinja u 2016. godini bio prepolovljen u odnosu na 2015, a u Budžetu za 2017. godinu je potpuno ukinut. Također, nije predviđeno ni stipendiranje djece socijalno ugroženih porodica, što bi trebalo vratiti u Budžet. Nije dobro što su ukinuta tri granta koji se odnose na osobe sa invaliditetom, tako da bi Časopis Zvučne godine, UG Život sa Downovim sindromom i Biblioteku za slijepa i slabovidna lica trebalo također vratiti u Budžet. Grad Sarajevo morao bi se uključiti i u finansiranje Roditeljske kuće koja djeluje pri Pedijatrijskoj klinici. Sve su to stvari koje su mnogo važnije od finansiranja političkih partija i njihovim vraćanjem u Budžet bismo pomogli da se novci vrate građanima za rješavanje konkretnih životnih problema”, naglašava Handžić.