Danas su vijećnici u Općinskom vijeću općine Stari Grad Sarajevo, Vedran Grebo i Vibor Handžić, zajedno sa članovima i članicama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, posjetili Osnovnu školu “Mula Mustafe Bašeskije” u Logavinoj, gdje su imali priliku učestvovati na predavanju o iskustvima slijepih i slabovidnih osoba, te njihovim pravima.

Također, Grebo i Handžić su iskoristili priliku da ponovo podvuku potrebu povećanja izdvajanja za inkluziju u obrazovanju i sportu u prijedlogu budžeta općine Stari Grad Sarajevo.