Na sjednici Gradskog vijeća Sarajeva usvojen je budžet za 2016. godinu. Tim povodom oglasio se gradski vijećnik Naše stranke Vibor Handžić, koji je iznio niz prigovora na sadržaj budžeta, kao i na način na koji je donešen.

„Osnovni sadržajni nedostatak budžeta jeste što su obrazloženja veoma oskudna. Kad uzmete budžet, vi možete vidjeti, recimo, da će 70.000 KM ići za saniranje fasada, ili da će oko 150.000 KM ići za izvršenje presuda, 100.000 KM za održavanje komunalnih objekata, ali ni riječi nećete moći pročitati o kojim fasadama, presudama i objektima se radi”, kazao je Handžić.

Većina stavki, kako je rekao, u budžetu su opisane na taj šturi način čak ni mi, kao gradski vijećnici ne možemo znati na što planira gradska uprava da troši novce svih građana. “U procesu javne rasprave pokušali smo doći do obrazloženja, ali bez uspjeha.”

On je pojasnio da Grad Sarajevo, nakon izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda na osnovu presude Ustavnog suda – ima budžet u iznosu od  skoro 13 miliona i 800 hiljada KM, što je najveći budžet u ovome mandatu.

„Jednostavno je neprihvatljivo da je gradska uprava, imajući toliki budžet, smanjila izdvajanja, recimo za javne kuhinje sa 100 na 60 hiljada KM; smanjena su izdvajanja i za osobe sa invaliditetom, a da su na 300 hiljada KM za finansiranje parlamentarnih grupa dodali su još 160 hiljada – pa sad u tu svrhu ide oko pola miliona, što je očit dokaz pobjede političkog dijela budžeta nad socijalnim.

Handžić je skrenuo pažnju i na uskraćivanje podrške kulturnim manifestacijama od interesa za Grad Sarajevo (Jazz Fest, Sevdah Fest, Baščaršijske noći, Kids festival,  MESS, Sarajevska zima, itd.). „Odluka o pomoći ovim manifestacijama stavljena je van snage zbog smanjenja prihoda,, a onda kad su presudom Ustavnog suda ti prihodi vraćeni – zapravo povećani! – odluka je “zaboravljena”, a očito i njihovo finansiranje.

U prilog nepoštovanju prema vijećnicima i vijećnicama, kako je rekao, gradske uprave ide i činjenica da je ona izignorisala inicijativu koju je Gradsko vijeće usvojilo da se Gorskoj službi spašavanja dodijeli finansijska pomoć za kupovinu interventnog vozila.