Nakon što su, 27.11., vijećnici Naše stranke, Vibor Handžić i Vedran Grebo, uputili Službi za finansije Općine Stari Grad Sarajevo komentare na budžet, koji su uključivali zahtjev građana za rekonstrukciju grijanja u Osnovnoj školi „Saburina“, konačno je općina povukla konkretne korake po ovom pitanju.

Naime, za istu namjenu je ranije osigurano po 50 000 konvertibilnih maraka za OŠ „Mula Mustafe Bašeskije“ i OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković”. „Saburina“ je zaobiđena, te je zatraženo da se za budžet 2015. uvrsti nabavka plamenika koji ima funkciju alternative plin-mazut ili nabavka kotla od 200 KV.

„Sanacija sistema grijanja u OŠ”Saburina” koštala bi oko 30.000 KM. Nakon ove inicijative, načelnik Hadžibajrić je pristao da Općina Stari Grad finansira radove sa 15.000 KM. Naša stranka će preko Skupštine Kantona Sarajevo zatražiti da se hitno osiguraju i nedostajuća potrebna sredstva“, kazao je Handžić.