Klub vijećnika Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva glasao je protiv Odluke o davanju saglasnosti za program obilježavanja 6. aprila, Dana Grada Sarajeva.

„Glasamo smo protiv i nećemo podržati navedenu odluku sve dok se ne izmire obaveze prema organizatorima određenih manifestacija. Sramotno je, recimo, da Grad bude pokrovitelj manifestacije poput kuglaškog turnira za slijepe i slabovidne osobe bez da uplati ijednu marku za tu manifestaciju“, kazao je Handžić, šefa Kluba vijećnika NS-a.

„Prošle godine smo imali 7. kuglaški turnira za slijepe i slabovidne, koje organizuje Sportsko društvo slijepih i slabovidnih osoba KS, a iduće godine ćemo imati 8. po redu; to je već tradicionalna manifestacija i od ogromne je važnosti za socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom. I onda dođe pred nas odluka po kojoj ne može biti izdvojena simbolična svota od 6 hiljada maraka, sa obrazloženjem da se prave uštede. Mi nismo spremni da pravimo uštede preko najugroženijih kategorija, jer se, s druge strane, bez imalo socijalne osjetljivosti izdvajaju ogromna sredstva za političke subjekte i slično“, dodao je Handžić.

„Naš stav je da manifestacije od posebne važnosti, poput kuglaškog turnira za slijepe i slabovidne ili turnira u streljaštvu za osobe sa invaliditetom, budu posljednja mjesta na kojima treba praviti uštede. Poštujući sve ostale manifestacije, smatramo da će se – štagod postigli u ekonomskom i svakom drugom smislu – moralna uspješnost ove gradske uprave i nas vijećnika mjeriti s odnosom koji smo imali prema marginaliziranim i socijalno diskriminisanim grupama građana, među kojima značajno mjesto zauzimaju osobe sa invaliditetom“, zaključio je.