Klub vijećnika Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva dostavio je komentare na predloženi Nacrt budžeta Grada Sarajeva.

„Važno je najprije naglasiti da je obraloženje Nacrta budžeta veoma oskudno. Npr. u stavkama stoji da će ići 700.000 KM za saniranje fasada i 413.000 KM za izvršenje presuda, ali nema ni riječi o kojim presudama i fasadam se radi. „Tako je planirano i 3 hiljade za kompjutersko opremanje jednog zavoda za koji se uopće ne zna da li postoji. Itd.“, kazao je Vibor Handžić, šef Kluba vijećnika Naše stranke.

„Uputili smo prigovor na stavku za kupovinu motornog vozila u iznosu od 45.000 KM, zatim na planirani iznos od 340.000 KM za finansiranje parlamentarnih grupa, što smatrano nedopustivim, jer sarajevske općine mnogo manje izdvajaju za tu svrhu, iako imaju mnogo veće budžete od gradskog. Smatramo neopravdanim i povećanje izdvajanja za vjerske zajednice, jer postoje priroritetnije oblasti”, dodao je.

„Neki od naših prijedloga su, recimo, da se poveća grant za Gorsku službu spašavanja, kao i za finansiranje zapošljavanja mladih, jer je predloženo izdvajanje od 20.000 KM – minorno za tu svrhu. Također, tražili smo povećanje iznosa za uvođenje signalizacije za slijepa i slabovidna lica. Pobunili smo se i zbog tog što su sredstava za javne kuhinje – prepolovljena. Isto je i sa izdvajanjima za osobe sa invaliditetom (zvučne novine i biblioteka)“, zaključio je Handžić.