Nakon zabrane da autobusi Centrotransa Eurolinesa prevoze putnike na komercijalnoj liniji Vijećnica – Hrasnica, u javnosti su se pojavile informacije da KJKP GRAS nema A licencu za autobuski prevoz putnika. Tim povodom reagovao je Vibor Handžić, predsjednik nadležnog kantonalnog odbora Naše stranke.

 „S obzirom da je ministar saobraćaja KS Mujo Fišo više puta izbjegao dati odgovor na jednostavno pitanje novinara: da li GRAS posjeduje potrebnu licencu? – Klub zastupnika Naše stranke je u interesu javnosti, te u skladu s procedurom, uputio zvanični upit Ministarstvu saobraćaja na koji su Poslovnikom o radu Skupštine KS obavezni odgovoriti“, kazao je Handžić.

 „Skandalozan je i podatak da Centrotransova linija sve do njenog ‘ukidanja’ zakonski nikada nije ni postojala. Nedopustivo je da privatna firma uvede samoinicijativno liniju, prevozi putnike, naplaćuje karte, duži period, a da Ministarstvo nije upoznato s time. Šta radi onda Ministarstvo, šta rade inspekcije?“, dodao je.

 „S druge strane činjenica da su mnogi građani koristili usluge Centrotransa, govori o tome da postoji potreba kod građana koju GRAS nema kapacitete da zadovolji. Sad su mnogi građani ostali bez ikakvog prevoza, a Ministarstvo ne reaguje. Također, već duži vremenski period Naša stranka govori o rubnim područjima Starog Grada, čije linije ‘pripadaju’ GRAS-u, a GRAS niti pokazuje volju, niti ima minibuske kapacitete da održava te linije. Najviše na kraju ispaštaju građani, koji nemaju ni javni ni privatni prevoz, jer GRAS ne može, a privatnicima je nedopušteno, radili bi suprotno zakonu što pokazuje i ovaj slučaj Hrasnica – Vijećnica“, pojasnio je Handžić.

 Handžić je kazao da se Ministarstvo oglušilo na ovu inicijativu Naše stranke, koju je podržalo i Općinsko vijeće Stari Grad na tematskoj sjednici, te mnogi građani. Ministarstvo saobraćaja ne može da šuti, jer građani traže odgovore, kazao je Handžić te pozvao ministra Fišu da kaže šta su idući koraci Ministarstva.