Na Ilidži se spremaju izbori, a Naša stranka nakon dobrih rezultata na Općim izborima, očekuje porast u ovoj sarajevskoj općini. Pored kandidata za načelnika Anesa Mašića NS je ponudio i listu kvalitetnih i obrazovanih kandidata i kandidatkinja za Općinsko vijeće Ilidža. Danas smo razgovarali sa Harisom Bradarcem, jednim od naših kandidata za ovu općinu.

NS: Harise, možete li nam reći nešto više o sebi?.

Haris Bradarac: Rođen sam u Sarajevu 1981. godine. Oženjen i otac dvoje djece, a po zanimanju elektrotehničar, s fokusom na računarsku tehniku i informatiku. Od neformalnog obrazovanja stekao sam brojne certifikate, između ostalog i Cisco CCNA, diplome i certifikati Wisi, Bridgetech, te sam danas zaposlen u informatičkoj firmi kao system architect.

NS: Zbog čega ste odlučili da se kandidujete na izborima?

Haris Bradarac: Želim da promijenim situaciju na bolje, a vjerujem da je moguće. Imamo dobar tim, možemo napraviti iskorak. U tom procesu svi trebamo uraditi svoj dio posla i ponuditi svoja znanja za opće dobro i korist društva.

NS: Kada razmišljate o svom komšiluku, šta vam prvo padne na pamet da treba promijeniti, popraviti ili učiniti boljim?

Haris Bradarac: Promijeniti krovove, fasade, sanirati vodovod i kanalizaciju, urediti parkove, to su ključni prioriteti kada je u pitanju naša zajednica. Ima mnogo toga u praksi i postupanju administracije što trebamo učiniti bližim građanima i građankama Centra.

NS: Od rata do danas širom Bosne i Hercegovine ‘cvjeta’ divlja gradnja. Kakvo je stanje u Vašoj općini i na čemu treba raditi po pitanju upravljanja prostorom?

Haris Bradarac: Stanje je riješeno po sistemu “ko plati može i da gradi sta hoće i gdje hoće”. Tu praksu je potrebno zaustaviti i početi voditi računa o odgovornom raspolaganju zemljištem i prostorom.

NS: Kakvo je stanje sporta danas u Vašoj općini. Šta uraditi da bi općina bolje ulagala sredstva u omladinski i amaterski sport?

Haris Bradarac: Stanje sporta je očajno. U zajednici mnogi govore da klubovi postoje da bi se preko njih prao novac. Međutim, postoje primjeri amaterskog i omladinskog sporta gdje entuzijasti ulažu i vrijeme i novac, te tragaju za novim talentima. Važno je da promijenimo način finansiranja i ulaganja u sport, te se usmjerimo u one segmente gdje postoji stvarni interes društvene zajednice.

NS: Kada bi sutra postali vijećnik/vijećnica, kako biste nastavili komunikaciju sa građanima i građankama?

Haris Bradarac: Direktnim kontaktom, saslušati i pokušati riješiti problem. Tako smo komunicirali u ranijem periodu, ali i u pripremi naših lokalnih politika.