Haris Karabegović je rođen 1983. godine u Bihaću gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Od svoje 15. godine se aktivno uključio u rad nevladinih organizacija smatrajući da je to jedini mogući način da se bori za prava mladih, ali i izgradnju zdravstenog sistema u BiH sa posebnim naglaskom na mlade. Ponosni je otac dvogodišnje Eme koji je njegova motivacija i najveći životni uspjeh. Haris je kandidat Naše stranke za Općinsko vijeće Novi Grad.

NS: Harise, prije nego počnemo ‘o politici’, recite nam nešto više o Vašem društvenom angažmanu?

Haris Karabegović: Kroz rad u menadžmentu nevladinih organizacija smatram da sam mnogo doprinio unapređenju situacije u društvu posebno u odnosu prema mladima i pitanjima relevantnim za mlade (obrazovanje, zapošljavanje, zdrastvo, slobodno vrijeme i td.). Trenutno radim kao izvršni direktor omladinske organizacije „Mreža Vršnjačkih Edukatora“  i kao projektni menadžer organizacije „Partnerstvo za Zdravlje“  koja se bavi jačanjem javnog zdravstva. Kroz svoj rad, učestvovao sam u organizaciji edukativnih aktivnosti za preko 100 000 mladih osoba i organizaciju usluga zaštite reproduktivnog zdravlja za preko 30 000 mladih osoba iz cijele zemlje.

Pored toga, predstavljao sam i promovirao interese mladih i Bosne i Hercegovine na desetinama međunarodnih aktivnosti a koje su često rezultirale dovođenjem stranih donatora i sredstava u Bosnu i Hercegovinu. Sav moj dosadašnji i budući rad su orijentirani prema potrebama mladih ali i drugih marginalizovanih populacija kao što su žene/djevojke, nacionalne manjine i ostale populacije čija su prava na bilo koji način ugrožena.

NS: Zbog čega ste odlučili da se kandidujete na izborima?

Haris Karabegović: Da budem iskren, kao i većina mladih ali i ostalih građanki i građana u BiH donedavno sam bio apolitičan, nezainteresovan ali nezadovoljan politčkom situacijom, političarkama i političarima u našoj zemlji i lokalnim zajednicama. Ali kada su moji napori za unapređenje situacije u našoj lokalnoj zajednici došli do „zida“ počeo sam malo više razmišljati o tome zašto postoji taj „zid“. Ono što već više od 15 godina svoga života radim za zajednicu i sve građanke i građane nikako nije moglo naškoditi nikome ni u političkom životu ali i dalje je taj „zid“ postojao. Nažalost, naše građanke i građani su se pomirili sa situacijom u zemlji i lokalnoj zajednici a sa kojom su izrazito nezadovoljni vec decenijama. Kroz razgovore sa građankama i građanima, komšijama i populacijama koje predstavljam i sa kojima radim, često je razlog političke neaktivnosti nedostatak izbora među kandidatima. Često se navodi da „mladi i pametni kao ti“ ne žele da uđu u koštac sa političkim garniturama i da se bore za unapređenje situacije. To me ponukalo da aktivno razmišljam već godinama o tome da je možda vrijeme da svoj angažman nadogradim političkim angažmanom očekujući da će građanke i građani prepoznati moje dosadašnje napore, iskrenost, vještine i ciljeve tj probleme koji su isti i zajednički svim mojim sugrađankama i sugrađanima. Prelomni momenat za odluku da se politčki angažiram je rođenje moje kćerke Eme, te uviđajući katastrofalno stanje u svim segmentima odgoja djeteta u našoj zajednici a na koje nisam prije dovoljno obraćao pažnju, me dovelo do paničnog straha za zdravlje i sigurnost moga, ali i sve ostale djece u Novom Gradu.

NS: Zašto je Naša stranka bila tvoj izbor?

Haris Karabegović: Nakon dužeg istraživanja između političkih opcija, birajući onu koja je što sličnija mojim načelima, koja zastupa stvarne interese građanka i građana a ne lične, i koja mi daje najviše slobode da se aktivno borim i zastupam svoja uvjerenja, Naša stranka se pokazala kao najidealnija. Sam proces odabira i kandidiranja kandidatkinja i kandidata ispred „Naše stranke“ me maksimalno pozitivno iznenadio poznajući iskustva mladih u drugim strankama. Podrška moje „Naše stranke“ će uveliko doprinijeti da dam sve od sebe u nastojanju unapređenja situacije u našoj Opštini.

NS: Mladi napuštaju našu zemlju. Šta općina može uraditi da učini novim generacijama ovaj prostor mjestom gdje žele ostati i graditi svoje živote?

Haris Karabegović: Općina odnosno općinski nivo igra nezamjenjivo najveću ulogu za ambijent života mladih ljudi. Bez obzira na nadležnosti, Općina ima veliki uticaj na sve segmente života a najveći su obrazovanje, zapošljavanje, sigurnost i uopće život svih građana u zajednici. Uzimajući u obzor da je Općina Novi Grad među najmnogoljudnijim i najmlađim (po starosti stanovnika) općinama u BiH, Općina mora posebnu pažnju posvetiti mladima svih kategorija. Povećanje ali i uvođenje transparentnosti ulaganja u pitanja bitna za mlade ljude su neophodna. Nažalost, jako često se za nedovoljna činjenja odnosno nečinjenja bitnih stvari za mlade (kao i ostale populacije građana i građanki) navode „nedostaci sredstava“. Ovi izgovori nisu uopće tačni jer sredstava trenutno ima dovoljno da se problemi mladih ljudi mogu rješavati. Pored toga, Općina Novi Grad uopće ne koristi aktivno mogućnost korištenja sredstava iz predpristupnih fondova Evropske unije.

Do sada su općinske vlasti samo formalno i kao partner određenim nevladinim organizacijama nastupale prema ovim fondovima ali neophodno je da Općina aktivno se ukljuci kao nosioc apliciranja za ova sredstva upravo ukljucijuci mlade ljude u razvijanje programa i aplikacija Evropskoj uniji. Nezaposlenost među mladima se kreće do preko vrtoglavih 70% (najveći procenat u odnosu na bilo koju drugu populaciju) i to je osnovni razlog odlaska mladih ljudi. Općina mora i treba mlade educirati i animirati prema pokretanju malih i srednji preduzeća i obrta.

Pojednostaviti, pojeftiniti i podržati aktivno procese registriranja obrta, malih i srednjih preduzeća te omogućiti adekvatne i transparentne poticaje za zapošljavanje mladih je osnovna mjera koju bi svaka općina kojoj je stalo do njenih građanki i građana trebala i morala uraditi. Pored aktivnih mjera zapošljavanja, Općina mora obezbjediti poticaje i uslove za stambeno zbrinjavanje mladih. Ova dva faktora su osnova za sve ostale segmente života mladih ljudi ali i ostalih građanki i građana zadirući i u natalitet, sigurnost i td.

NS: Kada bi sutra postali vijećnik, kako biste nastavili komunikaciju sa građanima i građankama?

Haris Karabegović: U nevladinim organizacijama vrijedi pravilo da ne možeš zastupati interese populacije iz koje ne dolaziš ili nemaš neometanu i efikasnu komunikaciju sa populacijama koje zastupaš. S obzirom da već preko 15 godina uspješno zastupam prioritete i potrebe mladih ljudi smatram da je moja komunikacija sa mladima ali i ostalim populacijama građana i građanki upravo takva. Direktna fizička komunikacija je najbolji način slušanja i uočavanja potreba populacija koje predstavljamo. To je ono što me i privuklo mojoj „Našoj stranci“! Taj direkni pristup i otvorena komunikacija i dostupnost u svako doba svim građanima i građankama. Naši vijećnici su pokrenuli sve inicijative za koje su im se građani obratili i to je naravno i moja  misija u slučaju da postanem vijećnik. Moji kontakt detalji su dostupni na velikom broju portala ali planiram i nastaviti dosadašnju praksu direktne fizičke komunikacije sa građankama i građanima „na ulici“ putem informativnih štandova, javnih tribina, debata i slično.

NS: Koji biste problem iz komunalnih djelatnosti izdvojili kao važan za Vašu općinu?

Haris Karabegović: Uzimajući i obzir da Općina Novi Grad spada u općine sa najvećim brojem mladih parova sa djecom, šokira me stanje na dječijim i sportskim igralištima. Pored nedovoljnih vrtićkih kapaciteta smatram da je stanje dječijih i sportskih igrališta kao i prakova nedopustivo loše. Trenutne općinske vlasti kao svoj najveći uspjeh navode otvaranje Centar za edukaciju, sport i rekreaciju “Safet Zajko” dok o stanju u svim ostalim dječijim i sportskim igralištima niko ne spominje. Da budemo iskreni u taj centar roditelji djecu mogu dovesti samo privatnim automobilom, za sve ostale roditelje je ovaj centar nepristupačan uslijed nedostatka trotoara za dionicu neposredno prije centra od  preko 1000 metara. Pored toga komunalno preduzeće i u tom centru se umjesto higijenom igrališta i sigurnošću djece bavi ugostiteljstvom dok je i pored angažovanih čuvara već dio inventara polomljen i predstavlja opasnost za djecu.

Situacija u svim ostalim dječijim i sportskim igralištima je katastrofalna. Uslijed zanemarivanja i neodržavanja inventara roditelji su u stalnom strahu po sigurnost svoje djece kao i uslijed vrlo lošeg ili nikakvog održavanja higijene roditelji moraju strahovati i za zdravlje svoje djece.

Djeca se bore za mjesto sa psima lutalicama, ali i građanima koji dovode svoje ljubimce da obave nuždu na igralištima i u parkovima. Neodgovorna lica ostavljaju iza sebe često i opasan otpad kao što su šprice i igle… ne znam da li trebam više elaborirati strahovito lošu situaciju u kojoj naša djeca provode svoje djetinjstvo. Potrebno je hitno osigurati adekvatno održavanje svih površina koje sam naveo, omogućiti dovoljno sredstava ali i način kako osigurati najbolje održavanje. Održavanje ovih površina ne mora biti samo zadatak komunalnih preduzeća! U rješavanje ovih problema potrebno je uključiti i mjesne zajednice, policiju, neizostavno komunalna preduzeća ali dati mogućnost i animirati i građanke i građanke da se lično uključe i doprinesu te preuzmu dio odgovornost za održavanje za svu našu djecu bitnih prostora.