Naša Jasna Sinanović hitno treba našu pomoć.

Jasni je dijagnosticiran PERIOSTEALNI OSTEOSARKOM (tumor natkoljenice) i više nego hitno treba našu pomoć. Za operaciju u Beogradu, koja je zakazana krajem jula, je potrebno 4.000 eura, objavljeno je na FB grupi osnovanoj da pomogne našoj sugrađanki.

Kutije za humanitarnu akciju će u narednim danima biti postavljene u nekoliko objekata.

Broj žiro računa:

Transakcijski račun: 3385 802 543 082 635
Broj tek. računa: 40107429001 kod UniCredit banke

Devizni:
UNICREDIT BANK
Kardinala Stepinca bb
88.000 Mostar

SWIFT: UNCRBA22
SINANOVIĆ JASNA
Račun br. 40107429101
IBAN: BA39 3385 8028 4377 8949