SLUŠAJ ME

Osiguranici sa područja Bosansko-podrinjskog kantona koji su primorani na liječenje u zdravstvenim ustanovama udaljenim više od 110 kilometara van svojih mjesta, nisu u mogućnosti naplatiti minimalne putne troškove. To je propisano u Odluci o uvjetima i načinu korištenja naknade za putne troškove Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje BPK Goražde.

Zastupnik Naše stranke u Skupštini BPK Ibrahim Delić tražio je izmjenu člana koji to propisuju: “Na način kako je to sad propisano eliminišu se svi osiguranici koji odlaze u Kanton Sarajevo.

S obzirom na to da u Zakonu o kantonalnom Zavodu za zdravstveno osiguranje BPK Goražde stoji da Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice vrši nadzor na zakonitošću rada Zavoda, sugerišem ovom ministarstvu da ispita da li je Odluka o visini, uvjetima i načinu korištenja naknade za putne troškove u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH, i ispita da li su osiguranici u BPK Goražde diskriminisani u odnosu na osiguranike koji imaju prebivalište u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.

U pravilnicima i odlukama drugih kantona koji regulišu ovu problematiku nigdje se ne pominje udaljenost zdravstvene ustanove od mjesta prebivališta osiguranika, kao osnovni kriterij za sticanje prava naknade za putne troškove”, kaže Delić.