Nakon poziva građana, vijećnik Naše stranke Ibrahim Obhođaš i članica OO Novi Grad Arijana Turković su posjetili MZ Rječica u opštini Novi Grad i razgovarali s ljudima na terenu. Građani ove MZ već duži niz godina mole za pomoć nadležne organe jer nemaju vodovodnu mrežu, izloženi su konstantnim nestancima električne energije, javni prevoz skoro da i nemaju jer cesta koja vodi do ovog dijela opštine Novi Grad nikada nije sanirana, javne rasvjete nema, a smeće je svakodnevnica.

„Nakon razgovora s građanima ono što mi možemo uraditi jeste tražiti informaciju od nadležnih službi Općine Novi Grad o tome šta su do sada uložili u ovu mjesnu zajednicu, a nakon toga pripremiti  inicijative koje će ovim ljudima barem olakšati tešku situaciju ostvariavanja osnovnih usluga. Struje im nestaje svakog dana, vode nemaju nikako osim izvora koji se zagađuje, minibus vozi svakih jedan sat, a linije nisu redovne. Iz ovog razgovora stekli smo dojam da  vlast u opštini Novi Grad teritoriju opštine doživljava samo kroz aktivnosti na područjima koja su vidljiva iz sredstava javnog prevoza a da se okolni, ruralniji dijelovi kontinuirano zanemaruju“, kazao je vijećnik Obhođaš.

„Zajedno s članovima Odbora radit ćemo na analizi i pripremi inicijativa kako bi riješili najznačajnije prioritete građana MZ Rječica. Žalosno je to što u 21 vijeku ljudi nemaju pristup vodosnadbijevanju i električnoj energiji, prepušteni su sami sebi. MZ Rječica iako svojom teritorijom nije velika MZ, u njoj živi veliki broj porodica koje svakdonevno odlaze na posao i čija djeca idu u školu a nemaju redovan  javni prevoz. Ne smijemo dozvoliti da nam lokacija bude osnova za biranje prioritetnih aktivnosti i ulaganja opštine“, napomenula je članica Općinskog odbora NS Arijana Turković.

Na prvoj sjednici Općinskog vijeća, vijećnik Ibrahim Obhođaš, će pokrenuti inicijative koje su u nadležnosti opštine, a one koje nisu, naći će se na dnevnom redu SKS preko naših zastupnika.