Poslovanje Općine Novi Grad, odnosno rashodi i akumulacija sredstava od deset miliona KM, je zabrinjavajuće jer Općina građane drži kao taoce ne vraćajući njima njihov novac, kazao je vijećnik Općinskog vijeća Novi Grad Ibrahim Obhođaš (NS).

“To se posebno odnosi na kapitalne investicije, gdje je realizacija 17 posto, međutim, realizacija je i manja, jer u tih 17 posto ulaze uglavnom preneseni projekti iz prošle godine. Napominjem da smo već na kraju sedmog mjeseca, kada se misle realizovati projekti kada građevinska sezona traje još tri mjeseca, ili već imamo akumulacija sredstava za izbornu godinu?, kazao je Obhođaš.

Obhođaš kaže da se posmatrajući kumulativni prikaz prihoda i prilivom sredstava za pola godine može biti zadovoljno, ali analitički gledano ne.

“Naime, porez na promet nepokretnosti je ispunjen 75 posto, zato što se taj porez plaća do 1. marta tekuće godine. Isti problem je sa komunalnim tajnama, koje su realizovane preko 90 posto. Ostaje da se vidi da li će ostale pozicije koje realno ne prati planirani priliv nadoknaditi sadašnji nedostatak”, dodao je Obhođaš.

Ono što još treba problematizirati, kazao je Obhođaš, su prihodi od naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina, koji su manji od rashoda komisije koja to obavlja, a iznos koji je ta komisija inkasirala za pola godine je 140.580 KM, gdje se postavlja pitanje ko čini tu komisiju i ko je imenuje.