Nakon prijedloga Naše stranke u toku javne rasprave o Prijedlogu budžeta Općine Novi Grad za 2017. godine, prihvaćena je inicijativa vijećnika Ibrahima Obhođaša kojom se osigurava 30.000 KM za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u Ulici Smaje Šikala.

“Mi smo predložili izradu Projekta sanacije kanalizacione mreže i cestovne infrastrukture u naselju Boljakov potok, konkretno u Ulici Smaje Šikala. Riječ o inicijativi koju su pokrenuli stanovnici ove ulice, te je važno da se stvari pokrenu sa mrtve tačke po ovom pitanju. Tražit ćemo od općinskih vlasti da se odmah krene u izradu dokumentacije, kako bismo imali osnov za dalje korake. Jasno, riječ je o sporom procesu, te je pitanje koji su kriteriji po kojima se reda rekonstrukcija puteva i kanalizacije u našoj općini, ali je važno što je problem prepoznat”, kazao je šef kluba vijećnika NS-a Ibrahim Obhođaš.

“Općinski odbor Naše stranke je predložio 14 amandmana u javnoj raspravi, a imat ćemo i nove amandmane na samoj sjednici. Svi su rezultat konkretnih prijeloga rješenja, koji se tiču osiguranja Centra za zdravo starenje, zatim osiguranja trajne pomoći porodiljama kroz novi Fond ’22. januar’, sredstva za mobilnost mladih, rekonstrukciju parkova na području općine. Drago mi je što smo ovaj proces vodili u saradnji i dijalogu sa zajednicom te očekujem da će neki naši prijedlozi biti prihvaćeni i na samoj sjednici. O tome će ovisiti i naša podrška budžetu”, zaključio je Obhođaš.