Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Novi Grad na dnevnom redu našla se tačka o proširenju djelatnosti Javnog preduzeća Lokom. Izmjena Statuta predviđa dodatne tri djelatnosti: Održavanje puteva, usluge izdavanja smještaja i uzgoj riba i drugih mekušaca.

Time se Lokom i dalje udaljava od svoje osnovne djelatnosti zbog čega je osnovan, a to je održavanje sportskih objekata u vlasništvu Opštine, kaže Ibrahim Obhođaš, šef Kluba Naše stranke u Općinskom vijeću Novi Grad.

“Posljedice su vidljive, a to je da su objekti na ivici upotrebljivih. Nevjerovatno je koliko menadžment Lokoma bez ikakve strategije i plana širi djelatnost, a samo u cilju novog zapošljavanja, dodatnih malverzacija i pranja novca. Nismo podržali izvještaj o poslovanju za 2017. godinu, s obzirom na to da je na stranu prihoda Opština izdvojila milion KM za pokrivanje gubitka.

Pored toga, ovakvim načinom poslovanja, Opština će postati sama sebi svrha, jer sva sredstva koja se slijevaju od poreza koje uplaćuju građani dijele na dvije strane, jedna je potrošačka kako bi Opština funkcionisala, druga je očigledno Lokom, pitamo se šta ostaje građanima!? Proširenje djelatnosti znači i novi gubici koje će Opština pokriti od novaca građana”, kaže Obhođaš.

Pored toga, Naša stranka neće podržati da se sredstva i poslovi namijenjeni realnom sektoru usmjere prema javnom. Ovom izmjenom Statuta poslove održavanja cesta, koje su do sada radile kompanije iz realnog sektora, radit će Lokom.

Na sjednici je trebala biti usvojena i izmjena člana 83, kojom se prepušta kompletno upravljanje preduzeća Skupštini, koja bez suglasnosti opštinskog vijeća može mijenjati Statut i upravljati preduzećem bez traženja bilo kakve saglasnosti od Opštine. Time bi Opština u potpunosti izgubila kontrolu nad Lokomom i poslovanje prepustila Skupštini preduzeća. Na inicijativu Naše stranke i SDP-a ta je izmjena povučena.