Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na kojoj se raspravljalo o Prijedlogu Budžeta za 2018. godinu, usvojena su tri od ukupno 14 upućenih amandmana Naše stranke. Jedan od usvojenih amandmana Kluba Naše stranke je prijedlog općinskog vijećnika Naše stranke iz sarajevske Općine Novi Grad, Ibrahima Obhođaša, da se u budžet uvrsti grant za Akademiju Fudbalskog kluba Sarajevo u iznosu od 30.000 KM.

“Akademija fudbalskog kluba Sarajevo postiže izuzetne rezultate i smatrao sam da je vrlo važno podržati mlade fudbalere, koji imaju potrebu za proširenjem kapaciteta i izgradnjom kampa. Svakako, vrlo važno je da podržavamo kontinuirano najuspješnije sportske kolektive grada Sarajeva, ali i da našim mališanima omogućimo bolje uslove za napredak i izgradnju sportske karijere. Sve to će na kraju doprinijeti i boljoj promociji samoga Sarajeva”, rekao je Obhođaš.