U sklopu ostvarenja jednog od ciljeva Naše stranke da na lokalnim izborima u oktobru 2016. godine ima 50% izabranih vijećnica u općinskim vijećima, nastao je projekat „Inicijativa 50%“

Inicijativa 50% okuplja kandidatkinje, ali i ostale političke aktivistkinje Naše stranke, te ih kroz treninge, radionice i druge aktivnosti osposobljava za što efektivnije bavljenje politikom.

Na lokalnim izborima 2016. godine Naša stranka je imala ukupno 43% izabranih vijećnica, a historijski uspjeh postignut je samo dvije godine kasnije, na zadnjim općim izborima 2018. godine kada je Naša stranka, od ukupnog broja svih izabranih zastupnika/ca na svim nivoima, imala 61% žena.

Inicijativa 50% također radi i sa aktivistkinjama iz nevladinog sektora, ali i šire, kako bi se ideja o ravnopravnoj rodnoj zastupljenosti proširila na sve segmente društvenog života u BiH.

Do danas, Inicijativa 50% izgradila je snažnu žensku političku mrežu unutar koje političarke jedna drugoj predstavljaju oslonac tokom političkog djelovanja.