Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad, Klub vijećnika Naše stranke pokrenuo je inicijativu za regulisanje saobraćaja u mirovanju.

”Građani većeg dijela naše općine već duže vremena imaju velikih problema sa saobraćajem u mirovanju, odnosno parkiranjem. Najveći problem predstavljaju vozači iz drugih dijelova grada ili općina koji dolaze na posao u centar grada, a besplatno parkiraju svoja vozila u Starom Gradu, onemogućavajući građanima naše općine nesmetan prilaz vlastitim domovima. Veliki problem predstavlja i to što određen broj građana često dobiva saobraćajne kazne za parkiranje ispred ili nedaleko od svojih domova. To kažnjavanje smatramo pogrešnim budući da drugog izbora nemaju”, kazao je Vedran Grebo, šef Kluba vijećnika NS-a u OV Stari Grad.

”Uzimajući u obzir da je predmet kompleksan po pitanju nadležnosti, inicijativa predviđa najprije sastanak predstavnika Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, Direkcija za puteve KS-a, te općinskih službi, gdje će biti utvrđeni nosioci aktivnosti. Nakon toga općinske stručne službe treba da urade detaljnu analizu saobraćaja u mirovanju, te da se definišu i označe raspoloživa parking mjesta, koja spadaju u nadležnost Općine. Tražili smo i hitno uklanjanje nelegalno postavljenih stubića, lanaca i ograda, te definisanje pravnog okvira”, dodao je Grebo.

”Na kraju smo predložili da se putem javnog poziva svim zainteresiranim građanima Starog Grada ponudi zakup parking prostora na godišnjem nivou uz simboličnu mjesečnu naknadu, a nakon sprovedenog javnog poziva, eventualni ostatak slobodnih parking mjesta bio bi ponuđen i drugim licima, na komercijalnoj osnovi, razumije se, po višoj cijeni nego stanovnicima općine Stari Grad”, zaključio je Grebo.