Nakon inicijative Varje Nikolić, vijećnice u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, da se zaštiti bivši objekat Elektrodistribucije “Valter Perić” u ulici Hiseta, a po osnovu Odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika koja je Graditeljsku cjelinu – Električna centrala u ulici Hiseta (na Marijin Dvoru) proglašena nacionalnim spomenikom, zatraženo je od Ministarstva prostornog uređenja FBiH da poduzme hitne mjere osiguranja objekta.

Ministarstvo prostornog uređenja FBiH će u okviru svojih nadležnosti, a do konačnog rješavanja statusa ovog objekta, preduzeti odgovarajuće mjere za otklanjanje potencijalne opasnosit po život i zdravlje ljudi, prouzrokovane fizičkim stanjem predmetnog dobra.